Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai > Atliekų vežimas Europos Bendrijoje

 

Atliekų vežimas Europos Bendrijoje

Reglamento 1013/2006 II Dalis, "Atliekų vežimas Bendrijoje tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis", 3 - 32 str.

 

Atliekų vežimui Europos Bendrijoje taikoma arba leidimo, arba supaprastinta procedūra pagal 18 str.

 

Leidimą būtina gauti šiais atvejais:

 

  • visų šalinimo operacijoms skirtų atliekų (tiek pavojingų, tiek nepavojingų) vežimui,
  • visų pavojingų atliekų („Gintarinis“ sąrašas) vežimui,
  • atliekų, kurioms III, IIIB ar IVA prieduose nėra suteiktas vienas Bazelio konvencijos kodas, vežimui,
  • mišrių atliekų, kurioms III, IIIB, IV ar IVA prieduose nėra suteiktas vienas Bazelio konvencijos kodas, jei nėra išvardytos IIIA priede, vežimui,
  • visų atliekų vežimui į ES šalis, kurioms taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pagal 63 str.

 

Atliekų naudojimo ir šalinimo veiklų sąrašus galima rasti Atliekų tvarkymo taisyklių IV priede arba Atliekų direktyvos (2008/98/EB) I ir II prieduose. 


Supaprastinta procedūra taikoma:

  • naudojimo operacijoms skirtų atliekų, nurodytų III, IIIA IIIB prieduose („Žaliasis“ sąrašas), vežimui (kai vežama daugiau kaip 20 kg),
  • laboratoriniams tyrimams skirtų atliekų (tiek pavojingų, tiek nepavojingų) vežimui (ne daugiau kaip 25 kg).

Jei atliekos yra įtrauktos į „Žaliąjį“ sąrašą, tačiau jos yra užterštos kitomis medžiagomis taip, kad turi pavojingų atliekų savybių pagal Atliekų direktyvos (2008/98/EB) III priedą, jų vežimui taikoma leidimo procedūra.