Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Dėl alkoholio ir tabako gaminių atliekų naikinimo

 

Dėl alkoholio ir tabako gaminių atliekų naikinimo

Informuojame, kad konfiskuoto alkoholio naikinimą reglamentuoja Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. Nr. 178 „Dėl Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) sunaikinimo“. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 189/138 „Dėl Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) deginimo tvarka AB „Palemono keramika“ patvirtinta Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) deginimo tvarka AB „Palemono keramika“.

Tabako gaminių naikinimą reglamentuoja Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių deginimo vietų“ patvirtintas Vietų, kuriose bus deginami konfiskuoti ir valstybės naudai perduoti tabako gaminiai, sąrašas. Vietų, kuriose bus deginami konfiskuoti ir valstybės naudai perduoti tabako gaminiai, sąrašą galite rasti ČIA

Pažymime, kad Tabako sunaikinimo tvarkos 1 punkte numatyta, kad tabako gaminiai gali būti ne tik deginami, bet naudojami arba šalinami kitais būdais pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Tabako gaminių atliekų naudojimas ar šalinimas priskiriamas atliekų apdorojimo veiklai. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, turi gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ar taršos leidimą (toliau – Leidimas). Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad atliekas apdorojančios įmonės šią veiklą gali vykdyti tik įregistruotos į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Aplinkos apsaugos agentūros nuomone, tabako gaminių atliekos galėtų būti identifikuojamos 16 03 06 (organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05) atliekų kodu, nurodytu Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 priede. Įmones, kurios turi Leidimą apdoroti 16 03 06 atliekų kodu, galite rasti Atliekų tvarkytojų valstybės registre, adresu atvr.am.lt (Išplėstinėje paieškoje nurodomas atliekos kodas 16 03 06, pasirenkama atliekų tvarkymo veikla Apdorojimas).