Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys

 

Atliekų apskaitos duomenys

 

Dėl skelbiamos statistinės informacijos atitikties vartotojų poreikiams

 

Jūsų nuomonė apie viešai skelbiamą statistinę informaciją mums yra labai svarbi.

Jeigu skelbiama statistinė informacija neatitinka Jūsų poreikių, laukiame Jūsų pasiūlymų tel.  8 665 51958 ar el. paštu jurate.baneliene@aaa.am.lt.

Rengdami statistinę informaciją, mes, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime į Jūsų nuomonę ir pateiktus pasiūlymus.

Jei pageidaujate specialisto konsultacijos apie skelbiamą statistinę informaciją, kreipkitės atitinkamoje rubrikoje nurodytu telefonu.

 

Klaidų, nustatytų paskelbtoje atliekų apskaitos statistinėje informacijoje, taisymo procedūra

 

 

 

 

2021-01-07

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymas

 

2020-12-30

Naudoti nebetinkamų padangų atliekos

 

2020-12-29

Pakuočių atliekos

 

2020-04-10

Alyvų atliekos

 

2020-12-30

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

 

2021-01-07

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

 

2020-11-27

Komunalinės atliekos

 

2020-12-30

Medicininės atliekos

 

2021-01-07

Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

 

2020-12-29

Suvestinė pagal atliekų kodus

 

2018-01-03

Į Lietuvą įvežtos atliekos

 

2021-01-26

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos