Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir biologiškai skaidžių atliekų vertinimas

 

Mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir biologiškai skaidžių atliekų vertinimas

 

          Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2016-05-04) 26 punktu sąvartyno operatorius arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatorius pildo regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų ir (arba) į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitą  (Tvarkos aprašo 1 priedas).

 

           Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai nuo 2016 m. turi būti atliekami kiekvienais metais. Atliekų sudėties tyrimo darbai atliekami 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį.

 

Apibendrinta informacija (1 priedas) pagal regionus:

 

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą  (Tvarkos aprašo 2 priedas) pildo sąvartyno operatorius arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatorius ir Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaitą (Tvarkos aprašo 4 priedas) pildo MBA, MA įrenginio operatorius.

 

Apibendrinta informacija (2 priedas ir 4 priedas) pagal regionus: