Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Statistikos skelbimo kalendorius, metodika, metainformacijos aprašai

 

Statistikos skelbimo kalendorius, metodika, metainformacijos aprašai

 

Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyrius rengia, Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje viešai skelbia ir Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) teikia atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis. Statistinės informacijos rengimui keliami statistikos rengimo ir jos kokybės užtikrinimo reikalavimai, apibrėžti Europos statistikos praktikos kodekse.

 

 

Statistinių ataskaitų ir duomenų skelbimo kalendorius (planiniai ir neplaniniai skelbimai/tikslinimai) (atsisiųsti)

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo kiekių skaičiavimo METODIKA, patvirtinta 2020-11-19 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-273 (atsisiųsti)

 

 

Metainformacijos aprašai, patvirtinti 2020-12-18 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-296:

   -  Atliekų susidarymas ir tvarkymas (lietuvių kalba, anglų kalba);

   -  Susidariusios pavojingos atliekos, tenkančios 1 tūkst. gyventojų (lietuvių kalba, anglų kalba);

   -  Perdirbtos komunalinės atliekos, palyginti su susidariusiomis komunalinėmis atliekomsi (lietuvių kalba, anglų kalba);

   -  Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (lietuvių kalba, anglų kalba).


 

Informacija apie atliekų apskaitos statistikai rengti taikomus metodus