Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

 

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

Savivaldybėms ir Regionų plėtros taryboms įdiegta galimybė per GPAIS teikti Informaciją apie Regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje

 

Atkreipiame dėmesį, kad vartotojų vadovai informacijai užpildyti yra pateikti GPAIS pagalbos puslapyje (https://www.gpais.eu/pagalba) ir žemiau pateiktose nuorodose.

 

Mokymų medžiaga savivaldybėms

Mokymų medžiaga Regionų plėtros taryboms

 

Savivaldybės ir Regionų plėtros tarybos prisijungimo prie GPAIS instrukcija - el. paštu pagalba@gpais.eu atsiųskite vadovo pasirašytą įgaliojimą (įgaliojimo pavyzdys) atsakingam asmeniui atstovauti savivaldybę/ Regionų plėtros tarybą GPAIS ir įsitikinkite, kad įgaliojime nurodytas asmuo yra prisijungęs prie GPAIS kaip fizinis asmuo (prisijungimo instrukcija - https://www.gpais.eu/naujas-vartotojas).

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Informacija parengta remiantis savivaldybių ar jų įgaliotų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ir regionų plėtros tarybų pateiktais duomenimis.

Savivaldybės ar jų įgalioti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai ir regionų plėtros tarybos informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai teikia remiantis Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863.

 

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2019 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2018 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2017 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2016 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2015 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2014 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2013 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2012 metais


Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2019 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2018 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2017 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2016 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2015 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2014 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2013 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2012 metais