Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

 

Atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

 

SVARBU. Dėl informacijos apie turimas sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) suvedimo į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – ATVR).

Informuojame, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdantys atliekų tvarkytojai, atliekų tvarkytojai apdorojantys mišrias komunalines atliekas, kurie turi galiojančias sutartis, sudarytas su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl komunalinių atliekų surinkimo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ar mišrių komunalinių atliekų apdorojimo, privalo ATVR pateikti šią informaciją:

- savivaldybės dėl kurių sudaryta sutartis,

-sutarties numeris,

-sutarties įsigaliojimo data,

-sutarties galiojimo terminas,

-sutarties pabaigos data,

-atliekų kodai numatyti sutartyje.

Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie atliekų tvarkytojų, įrašytų į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų atliekų tvarkytojų sąrašą, turimą teisę surinkti ar apdoroti mišrias komunalines atliekas tam tikrose savivaldybėse ATVR modulyje "Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus Sąrašas" atsiras tik tada, kai atliekų tvarkytojas informaciją apie turimas komunalines sutartis suves į ATVR.

Suvedus informaciją, prašome informuoti šiuo el. paštu justina.babike@aaa.am.lt

Dėl technininių  klausimų, prašome kreiptis el. paštu pagalba@aaa.am.lt          

Primename, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės įpareigoja atliekas tvarkančias įmones, pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro objekto duomenims ir informacijai, per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo atnaujinti registraciją registre.

Taip pat akreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo nuostatomis, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai sutartis su užsienyje esančiais atliekų tvarkytojais turi sudaryti taip, kad, jeigu sutartiniuose santykiuose dalyvauja tarpininkas, jis turi priklausyti išsiuntimo arba gavimo šalies jurisdikcijai.

 

 

2021-01-13

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2021 m.

 

2020-11-16

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2020 m.

 

2019-02-08

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2019 m.

 

2020-03-30

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2018 m.

 

2020-03-30

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2017 m.

 

2020-11-16

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašas

 

2017-09-07

Aplinkos apsaugos direktoriaus įsakymai

 

2018-08-01

Rekomendacijos atliekas tvarkančioms įmonėms, teikiančioms prašymus įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą