Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl įmonių, kurios į Turinčių teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įrašytos kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjos

 

Dėl įmonių, kurios į Turinčių teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įrašytos kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėjos

Informuojame, kad 2014-04-30 įsigaliojo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2014-04-17 Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-832, kuriuo buvo pakeistas šio įstatymo 2 str. 26 p. Minėtame punkte apibrėžta buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų sąvoka, t. y. „buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekos – buityje susidarančios, taip pat komerciniuose ir pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kituose šaltiniuose susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, savo pobūdžiu ar sudėtimi ir kiekiu panašios į buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Elektros ir elektroninės įrangos, kuri gali būti naudojama tiek buityje, tiek ne buityje, atliekos laikomos buitinėmis elektros ir elektronikos įrangos  atliekomis.“

Atsižvelgiant tai:

• Įmonė į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyta kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėja ne iš komunalinio srauto visoje Lietuvos teritorijoje, įrodančius dokumentus galės išrašyti tik už tas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurios, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 26 p., nepriskiriamos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekoms.

• Įmonė į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyta kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkėja iš komunalinio srauto tam tikros savivaldybės teritorijoje, ir (ar) iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų, ir (ar) iš didelių gabaritų aikštelių, ir (ar) iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų, įrodančius dokumentus galės išrašyti tik už tas buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurios buvo surinktos aukščiau nurodytose teritorijose.