Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Dėl atliekų kodo naudojimo stiklinių gaminių dūžiui identifikuoti

 

Dėl atliekų kodo naudojimo stiklinių gaminių dūžiui identifikuoti

Teikiame LR Aplinkos ministerijos 2016-11-10 raštu Nr. (17-2)-D8-8424 pateiktą išaiškinimą dėl atliekų kodo naudojimo stiklinių gaminių dūžiui identifikuoti

 

Vadovaujantis 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo II skyriaus 3 punkto nuostatomis, norint nustatyti tam tikros veiklos metu susidariusių atliekų rūšį (atliekų kodą) atliekų sąraše, būtina nustatyti šių atliekų šaltinį. Todėl atliekų kodas turėtų būti priskiriamas pagal atliekų šaltinį visų pirma naudojant 01-12 ir 17-20 skyriuose išvardintus kodus. Jeigu 01-12 arba 17-20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekoms identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai. Jeigu netinka nė vienas šių skyrių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius.

Atsižvelgę į galimus stiklinių gaminių dūžio atliekų susidarymo šaltinius, manome, kad:

1) dėl gamybinio broko ar kitų priežasčių gamybos proceso metu sudužę stikliniai buteliai, stiklainiai ir pan. turėtų būti klasifikuojami atliekų sąrašo 10 11 skyriaus „stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos" atliekų kodu 10 11 12;

2) sandėliuojant ar transportuojant sudužę tušti stikliniai buteliai, stiklainiai ir pan. turėtų būti klasifikuojami atliekų sąrašo 16 03 skyriaus „netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai" atliekų kodu 16 03 04;

3) stikliniai buteliai, stiklainiai ir pan. dėl gamybinio broko ar kitų priežasčių sudužę juos pripildant gaminiais turėtų būti klasifikuojami atliekų sąrašo 16 03 skyriaus „netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai" atliekų kodu 16 03 04;

4) dėl gamybinio broko ar kitų priežasčių sandėliuojant sudužę gaminiais pripildyti stikliniai buteliai, stiklainiai ir pan. turėtų būti klasifikuojami atliekų sąrašo 16 03 skyriaus „netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai" atliekų kodu 16 03 04.