Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai > Supaprastinta procedūra

 

Supaprastinta procedūra

Reglamento 1013/2006 II Dalis, "Bendri informacijos reikalavimai", 18 str.

Ši procedūra taikoma vadovaujantis Reglamento 1013/2006 18 str. tarpvalstybinių atliekų vežimą organizuojantis asmuo ir atliekų gavėjas privalo pasirašyti sutartį kaip nurodyta 18 str. 2 dalyje ir, pagal 18 str. 1 dalies reikalavimus, vežamas atliekas turi lydėti vežimą organizuojančio asmens užpildytas ir pasirašytas VII priede nurodytas dokumentas. Paprastai tokiu atveju kompetentingoms institucijoms nereikia nieko siųsti ar kitaip jų informuoti apie planuojamą išvežimą, nebent taip yra numatyta nacionaliniuose šalių teisės aktuose.

Lietuvoje 2018-08-01 pradėjus veikti GPAIS TAV moduliui, VII priedo dokumentas turi būti užpildytas šioje sistemoje prieš 1 darbo dieną jei už vežamas atliekas planuojama išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą (toliau- Įrodantis dokumentas) arba vežimo vykdymo dieną jei Įrodančio dokumento išrašyti neplanuojama.