Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Suvestinė pagal atliekų kodus

 

Suvestinė pagal atliekų kodus


 

 

 Metai

 

 Lietuvoje susidariusios, surinktos ir sutvarkytos atliekos
 2019 Parsisiųsti  (patalpinta 2020.12.29)
 2018 Parsisiųsti  (atnaujinta 2020.09.29)
 2017 Parsisiųsti  (patalpinta 2018.12.31)
 2016 Parsisiųsti  (atnaujinta 2018.06.22)
 2015 Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.03.17)
 2014 Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.06.01)
 2013 Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.04.25)
 2012 Parsisiųsti  (atnaujinta 2017.02.01)
 2011 Parsisiųsti
 2010 Parsisiųsti
 2009 Parsisiųsti
 2008 Parsisiųsti
 2007 Parsisiųsti
 2006 Parsisiųsti
 2005*

Pagal atliekų sąrašą

Pagal atliekų sąrašą ir tvarkymo būdus,

Pagal statistinius kodus,

Pagal statistinius kodus ir pavojingumą,

Pagal statistinius kodus ir tvarkymo būdus,

Pagal tvarkymo būdus

 2004*

Pagal atliekų sąrašą
Pagal atliekų sąrašą ir tvarkymo būdus
Pagal statistinius kodus
Pagal statistinius kodus ir pavojingumą
Pagal statistinius kodus ir tvarkymo būdus
Pagal tvarkymo būdus

 2003 Apibendrintas atliekų tvarkymas
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo būdus
Atliekų suminiai kiekiai pagal šaltinių teritoriją
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo teritoriją
 2002 Apibendrintas atliekų tvarkymas
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo būdus
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo teritoriją
Atliekų suminiai kiekiai pagal šaltinių teritoriją
 2001 Apibendrintas atliekų tvarkymas
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo būdus
Atliekų suminiai kiekiai pagal tvarkymo teritoriją
Atliekų suminiai kiekiai pagal šaltinių teritoriją

 

* Nepavojingų atliekų duomenys paskaičiuoti be tarpinių tvarkymo būdų D8, D9, D13, D14, R12, S5. Pavojingų atliekų duomenys paskaičiuoti be tarpinių tvarkymo būdų D13, D14, R12, S5. Tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 5 priedą.

 

 

 

Lietuvoje susidariusios, surinktos ir sutvarkytos atliekos, tūkst. tonų

 
tūkstančiais tonų

Metai

Surinkta

Susidarė atliekų apdorojimo metu

Suma visų surinktų ir susidariusių

Šalinimas

Eksportas

Deginimas

Perdirbimas

Naudojimas ir paruošimas naudoti pakartotinai

Apdorojimas

sąvartyne

kitais būdais

naudojant kaip kurą ar kt. būdais energijai gauti

sausumoje

(D1, D5)

(D2, D4, D6)

(S4)

(R1)

(D10)

(R2-R9)

(R10, R10', R11)

(D8, D9, D14, R12, S5)

2014

4872,7

951,0

5823,7

3056,8

21,0

540,3

186,1

2,4

1126,4

145,1

892,8

2015

5140,5

812,4

5953,0

3058,6

14,4

496,7

215,7

5,7

1262,7

179,1

760,2

2016

5162,6

1227,2

6389,8

2709,3

10,1

569,4

277,7

0,7

1480,9

276,7

1115,3

2017

5316,0

1328,4

6644,4

2739,9

11,2

817,3

303,0

1,4

1468,6

196,4

1104,6

2018

5442,6

1331,1

6773,7

2608,0

9,7

640,9

272,9

0,9

1450,3

193,1

1326,2

2019

5407,7

1440,2

6847,9

2596,0

11,5

826,3

277,2

1,7

1399,0

183,7

1462,0