Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas > D.U.K

 

D.U.K

Kam teikiama paslauga ?

Juridiniam asmeniui verslo tikslais.

 

Ar paslauga teikiama tik elektroniniu būdu?

Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia institucijai Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 10 punkte nurodytus dokumentus naudodama Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS). https://alis.am.lt/actionNewApplication.action

 

Per kiek laiko išduodama licencija?

Per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo datos.

 

Rinkliavos dydis už pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos:

  • išdavimą – 144 eur;
  • dublikato išdavimą – 8,6 eur;
  • priedo koregavimą – 72 eur;
  • priedo koregavimą mažinant aikštelių arba technologinių srautų skaičių – 14 eur.

 

 

Informacija apie valstybės rinkliavą už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas:

 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Įmokos kodas 5775