Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Teisės aktai bei kitų ES valstybių narių EEĮ registrai

 

Teisės aktai bei kitų ES valstybių narių EEĮ registrai

 

 


TEISĖS AKTAI

Bendrieji gaminiams ir pakuotėms:
 • Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
 • Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
 • Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės
 • Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas
 • Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas

 

Papildomi dėl elektros ir elektroninės įrangos:

 

Papildomi dėl baterijų ir akumuliatorių:

 • Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės
 • Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas

 

Papildomi dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių:

 • Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
 • Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

 

Nuo 2018.01.02 registracija Gamintojų ir importuotojų sąvade vykdoma naudojantis GPAIS.

 

GPAIS Sąvade kaupiami po 2018-01-01 registruotų / persiregistravusių asmenų duomenys.

Jei asmens nerandate GPAIS viešai skelbiamo Gamintojų ir importuotojų sąvado paieškoje, tai reiškia, kad:

   - asmuo neregistruotas Sąvade ir neteikė prašymo registruotis Sąvade po 2018-01-01 ir nevykdo pakuočių, gaminių apskaitos GPAIS arba

   - arba kad asmuo galėjo būti išregistruotas iš Sąvado, nes du metus iš eilės nepateikė metinių apskaitos ataskaitų.

 

Informaciją apie iki 2018-01-01 galiojusiame Sąvade registruoto ir GPAIS veiklos nebevykdžiusio asmens istorinius duomenis galite gauti kreipdamiesi į Aplinkos apsaugos agentūrą el. paštu aaa@aaa.am.lt.

 

 


Kitų Europos Sąjungos valstybių narių EEĮ gamintojų/importuotojų registrai:

 

Šalis Šalyje registruotoų gamintojų/importuotojų paieška
Airija http://www.weeeregister.ie/producers/ 
Austrija https://secure.umweltbundesamt.at/erasform/reports/eras_publicreport_menu.jsp?wfjs_enabled=true&zz=0.15250858553288116_0.43773618595381236 
Danija https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=ManufacturerSearch.ascx&lang=en
Jungtinė Karalystė https://www.gov.uk/government/statistics/weee-registered-producers-public-register 
Latvija http://www.elektroregistrs.lv/registered-producers/en 
Lenkija http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Portugalija https://www.anreee.pt/uk/registadas/ 
Prancūzija https://www.syderep.ademe.fr/en/commun/deee 
Slovakija http://elektro.sazp.sk/register.php?action=list&searchtype=all
Vokietija https://www.system.stiftung-ear.de/verzeichnis/