Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Atnaujinta informacija dėl ataskaitų apie išrašytus įrodančius dokumentus teikimo per IKS

 

Atnaujinta informacija dėl ataskaitų apie išrašytus įrodančius dokumentus teikimo per IKS

Dėl išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų ataskaitos ir išrašytų patvirtinimų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą ataskaitos teikimo

 

Informuojame, kad 2015-02-19 įsigaliojo Aplinkos ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. D1-123 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitos ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtintas Išrašytų gaminių ir (ar) pakučių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų ataskaitos ir išrašytų patvirtinimų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą ataskaitos teikimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas).


Primename, kad vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2013-05-20 įsakymu Nr. D1-359, 44 punkto nuostatomis

- atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie savo išrašytus Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus,

- licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija teikia ataskaitas apie išrašytus patvirtinimus apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą.

 

Šių ataskaitų teikimo tvarka nustatyta Tvarkos apraše. Vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, ir (ar) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios organizacijos, kurios savo nariams paskirsto iš Tvarkytojų gautus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, ataskaitas privalo pateikti elektroniniu būdu, naudodamos Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinę sistemą (toliau – IKS) (http://amas1.am.lt/tais/login.jsf)


Statusas pagal Atliekų tvarkymo įstatymą

IKS vartotojo statusas

Atliekų naudotojas (perdirbėjas)

Perdirbėjas

Atliekų eksportuotojas

Atliekų surinkėjas

Surinkėjas

Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas

Apdorotojas

Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija

Organizacija


Kiekvienam IKS vartotojo statusui reikia atskiro prisijungimo, todėl kiekvienam IKS vartotojo statusui reikia gauti atskirą vartotojo vardą ir prisijungimo slaptažodį.

 Dėl vartotojo vardo, slaptažodžio ir prisijungimo prie IKS reikia pateikti prašymą Aplinkos apsaugos agentūrai pašto adresu A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, faksu 8~706 62000 ar el. paštu aaa@aaa.am.lt.

Prašymo forma ir daugiau informacijos pateikta Aplinkos ministerijos tinklalapyje (http://www.am.lt/VI/index.php#a/9736).

 

Dėl dokumento numerio, kurį IKS generuos automatiškai:

Jei IKS pildysite tokia eilės tvarka, kokia buvo išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai (toliau - Įrodantis dokumentas), tai automatiškai IKS sugeneruotas numeris atitiks popierinio Įrodančio dokumento numerį (suteiktą vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 1 (arba 2 arba 3) priedo 1 (*) pastabos nuostatomis).

Jei IKS pildysite tokia eilės tvarka, kokia buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą (toliau - Patvirtinimas), tai automatiškai IKS sugeneruotas numeris atitiks popierinio Patvirtinimo numerį (suteiktą vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 7 priedo 1 (*) pastabos nuostatomis).

Dėl duomenų importo galimybių:

Šiuo metu yra galimybė į IKS importuoti Organizacijos narių sąrašą (kreiptis į Aidą Juozapaitį el. paštu a.juozapaitis@am.lt pateikiant sąrašą (įmonės pavadinimas, JAR kodas, nuo kada narys) Excel formatu).

2014-02-28 vykusio atnaujintos IKS pristatymo metu VšĮ „Žaliasis taškas" iškėlė klausimą dėl galimybės importuoti kitus Organizacijos duomenis, susijusius su Patvirtinimų išrašymu.

Pageidavimus ir pasiūlymus dėl duomenų importo į IKS Organizacijos turėtų pateikti Aidui Juozapaičiui el. paštu a.juozapaitis@am.lt (išdėstant argumentus ir informaciją apie informacinę sistemą, iš kurios reikėtų importuoti duomenis). Sprendimas bus priimamas atsižvelgiant į technines ir finansines galimybes.

Jei kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis:

 

Klausimas

Atsakingas asmuo (kontaktai)

IKS vartotojo vardas, slaptažodis ir prisijungimas prie IKS

Aušra Palubinskienė

(a.palubinskiene@aaa.am.lt; tel. 8~706 68056)

IKS funkcionalumas ir pasiūlymai

Aidas Juozapaitis

(a.juozapaitis@am.lt; tel. 8~706 63527)

Pasiūlymai dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos 2014 m.

Saulė Deveikytė

(s.deveikyte@am.lt; tel. 8~706 63510)