Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys

 

Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys

Alyvos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

 

 

 

Metai

Gamintojų ir importuotojų, pateikusių ataskaitas apie alyvos tiekimą vidaus rinkai, skaičius

Patiekta vidaus rinkai alyvos, t

2008

128

22020

2009

146

16854

2010

139

15266

2011

164

19521

2012

169

18186

2013

193

21390

2014

194

22955

2015

206

28145

2016

217

21970

2017

213

20144

2018

225

21590

2019

253

21935

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie naudotos alyvos atliekų tvarkymo užduočių vykdymą

 

Skaičius gamintojų ir importuotojų, kurie

2008

2009

2010

2011

2012

įvykdė ar viršijo nustatytą užduotį

93

108

108

138

138

neįvykdė užduoties

31

19

18

18

24

nepateikė duomenų apie užduoties vykdymą

4

19

13

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

 

 

Metai

Įmonių, pateikusių ataskaitas apie transporto priemonių tiekimą vidaus rinkai, skaičius

patiekta vnt.

patiekta tonomis

2010

280

19303

29514

2011

259

27060

41018

2012

279

30048

46221

2013

387

35189

54849

2014

622

42561

68417

2015

743

51668

82955

2016

940

61531

99074

2017

952

70783

119846

2018

607

64694

 79618

2019

682

56356

 92910

 

 

 

 

                                                                                                                       

                     

 

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos tiekimas vidaus rinkai 2013 - 2017 m. (pagal 10 EEĮ kategorijų)

(Paskutinio duomenų atnaujinimo data - 2018.06.26)

 

Atsisiųsti duomenis (Excel formatu)

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 2013 - 2017 m. (pagal 10 EEĮ kategorijų)

           
                     

tonomis

 

EEĮ kategorija

2013

2014

2015

2016

2017

 

Iš viso

iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

 

Nr.

Pavadinimas

 

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

9.958,659

9.895,191

12.231,290

12.197,793

11.020,074

10.969,159

10.944,716

10.693,936

12.134,863

11.785,870

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

5.722,612

5.608,992

6.503,951

6.423,204

6.097,786

5.917,976

6.881,826

6.595,241

6.750,398

6.387,726

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

2.316,817

2.313,152

2.711,877

2.704,841

3.533,852

3.523,910

2.966,599

2.948,081

2.875,789

2.845,529

 

3A

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

2.937,008

2.530,684

2.725,337

2.487,692

3.060,837

2.532,207

2.800,262

2.336,344

2.787,344

2.401,244

 

3B

Kompiuterių monitoriai

383,255

381,842

418,896

417,668

475,867

426,047

639,419

529,067

658,822

643,227

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

594,839

585,596

568,570

559,174

564,359

539,625

514,769

508,725

593,868

576,241

 

4B

Televizoriai

1.277,399

1.277,394

1.576,915

1.576,915

1.353,649

1.324,525

1.670,542

1.670,366

1.698,556

1.698,555

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

829,323

585,839

859,316

571,248

991,161

704,239

1.149,337

828,691

1.247,754

926,724

 

5B

Dujošvytės lempos

363,536

352,734

356,317

318,385

304,536

266,687

311,065

261,125

270,201

221,852

 

6

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

1.982,761

1.825,793

2.347,391

2.167,116

2.413,160

2.060,745

2.722,275

2.530,309

2.930,439

2.698,926

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

264,861

235,425

265,290

214,172

323,376

306,846

283,885

229,734

345,993

301,851

 

8

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

300,697

129,166

263,285

88,433

291,723

97,735

245,778

85,196

213,360

74,820

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

507,268

349,973

499,662

315,535

504,261

319,345

432,178

268,832

763,713

287,665

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

109,105

75,238

187,779

85,578

131,930

54,966

501,415

100,660

311,309

92,500

 

 

Iš viso:

27.548,140

26.147,019

31.515,876

30.127,754

31.066,570

29.044,012

32.064,065

29.586,305

33.582,408

30.942,730

 
                         
 

Informacija parengta Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų duomenų bazėje esančių duomenų pagrindu:

  2015-01-15 duomenimis

 

  2015-12-01 duomenimis

 

  2017-03-12 duomenimis

 

  2017-06-28 duomenimis

  2018-06-26 duomenimis

 
                         

 

 

   Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 2016 - 2019 m. (pagal 6 EEĮ kategorijas)

  (Paskutinio duomenų atnaujinimo data - 2021.01.05)

  Atsisiųsti (Excel formatu)tonomis


EEĮ kategorija

2016*

2017*

2018

2019


Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ


Nr.

Pavadinimas


1

Temperatūros keitimo įranga

8.918,741

8.368,140

9.287,775

8.786,484

7.947,615

7.445,300

8.022,445

7.309,225


2

Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

2.009,843

1.823,469

2.056,475

1.920,585

2.541,138

2.414,536

2.952,399

2.882,343


3

Lempos

298,587

222,819

310,354

234,832

378,690

290,167

353,496

235,520


4

Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

11.133,800

10.331,654

11.974,686

10.874,946

15.422,966

13.696,966

17.893,128

15.351,890


5

Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

7.446,898

6.960,938

7.690,593

7.127,211

7.714,292

7.062,417

8.509,794

7.798,182


6

Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

2.256,196

1.879,286

2.262,525

1.998,671

1.563,109

1.294,474

1.752,921

1.251,819


 

Iš viso:

32.064,065

29.586,305

33.582,408

30.942,730

35.567,810

32.203,860

39.484,183

34.828,979


Informacija parengta Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų duomenų pagrindu:

  2017-06-28 duomenimis

  2018-06-26 duomenimis

2020-04-16 duomenimis

2021-01-05 duomenimis


*  Duomenys iš 10 kategorijų į 6 kategorijas perskaičiuoti naudojant "WEEE calculation tool".

 

 

 

 

 

 

 

 2020.12.30


Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai2015

2016

2017

2018

2019Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t


Padangos
(sveriančios >3 kg)

325

23042

364

25248

318

29320

306

28100

315

30741


Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

384

588

394

645

388

633

390

669

385

665


Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

356

418

369

474

367

507

360

531

372

555


Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

220

611

239

671

237

737

229

789

222

711


Baterijų ir akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai2015

2016

2017

2018

2019Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t


Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai

769

741

981

748

1013

831

678

762

796

 750


Automobiliams skirtos ir pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

971

8960

1221

10563

1228

10862

808

10371

951

10449

 

 

 

 

 

Galvaninių elementų ir akumuliatorių, tiekiamų vidaus rinkai kaip atskiri gaminiai, patiekti vidaus rinkai kiekiai, gamintojų ir importuotoūjų (GII) gautuose dokumentuose nurodyti sutvarkyti atliekų kiekiai

 


Metai

Galvaniniai elementai

Akumuliatoriai


Deklaracijų FR0523 skaičius

Patiektas vidaus rinkai kiekis, t

Kiekis, nurodytas GII gautuose dokumentuose, įrodančiuose atliekų tvarkymą

Užduoties įvykdymas*

Deklaracijų FR0523 skaičius

Patiektas vidaus rinkai kiekis, t

Kiekis, nurodytas GII gautuose dokumentuose, įrodančiuose atliekų tvarkymą

Užduoties įvykdymas*


t

%

t

%


2012

152

575,1

157,1

27,3

342

7931,8

2091,6

26,4


2013

162

379,9

126,6

33,3

359

6779,5

2085,8

30,8


2014

174

342,4

129,0

37,7

334

7665,5

2723,4

35,5


2015

190

396,3

158,9

40,1

380

7740,8

3145,4

40,6


2016

192

388,4

175,2

45,1

408

8773,3

3945,0

45,0


2017

189

424,9

196,6

46,3

413

8947,1

4084,3

45,6


2018

242

470,8

210,4

44,7

400

8623,6

3868,2

44,9
* Užduotys procentais, skaičiuojant nuo patiekto vidaus rinkai kiekio:

      2012 - 25 %, 2013 - 30 %, 2014 - 35 %, 2015 - 40 %, nuo 2016 - 45 %.