Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių dėmesiui

 

Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių dėmesiui

.

Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių dėmesiui

 

2014 m. gruodžio 12 d. nustoja galioti:

– Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams išduoti kvalifikacijos atestatai;

– Aplinkos ministerijos išduoti sąvartyno eksploatacijai vadovaujančiojo asmens kvalifikacijos atestatai.

Pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiesiems darbuotojams ir specialistams išduoti kursų pagal pavojingų atliekų tvarkymo mokymo programas, suderintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, baigimo kvalifikacijos pažymėjimai galioja 3 metus nuo šiame pažymėjime nurodytos išdavimo datos.

Primename, kad surinkti, vežti, laikyti ir apdoroti pavojingąsias atliekas, eksploatuoti sąvartynus, deginti atliekas gali tik Atliekų tvarkymo įmonės, kurių vadovaujantieji darbuotojai ir specialistai išklausė atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavo jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą (toliau - Pažymėjimas), arba valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turėdami valstybės narės išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti šiame punkte nurodytą atliekų tvarkymo veiklą Atsakingi darbuotojai, turintys Pažymėjimą, privalo ne rečiau kaip kas treji metai tobulinti kompetenciją mokymo kursuose aplinkos ministro nustatyta tvarka.

 http://atliekos.gamta.lt/files/mokymu tvarkos aprasas %2813-03-17%29.pdf

 

Daugiau informacijos apie atsakingų darbuotojų mokymo kursus rasite http://www.am.lt/VI/index.php#a/13760