Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys

 

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ

NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

 

 

 

Užduotys patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. Nutarimu Nr. 1168.

Žemiau skelbiamos užduotys yra patvirtintos Nutarimo Nr. 1168 redakcija, galiojančia nuo 2017-12-23.

Pilną Nutarimo Nr. 1168 redakcijų sąrašą galite rasti čia

 

 

Eil. Nr.

Metai

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas*

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį

I. APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

1.

nuo 2016

padangos

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

2.

nuo 2016

nešiojamosios baterijos (galvaniniai elementai) ir akumuliatoriai

perdirbimas

45

3.

nuo 2016

vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų filtrai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

4.

nuo 2016

vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

5.

nuo 2016

automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

II. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS**

6.

2016

stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

2017

65

2018

68

2019

68

nuo 2020

70

7.

2016

plastikinė, įskaitant PET (polietilentereftalato), pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

45

nuo 2017

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

37

8.

nuo 2016

kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

9.

nuo 2016

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

naudojimas, iš jo

perdirbimas

25

20

10.

nuo 2016

metalinė pakuotė

perdirbimas

54

11.

nuo 2016

popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

80

76

12.

nuo 2016

medinė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

35

13.

nuo 2016

kita pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

22

III. PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, ATLIEKŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO UŽDUOTYS

14.

2016

stiklinė pakuotė

plastikinė, įskaitant PET, pakuotė

metalinė pakuotė

surinkimas ir perdirbimas

55

15.

2017

70

16.

2018

80

17.

2019

85

18.

nuo 2020

90

___________________

*Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas energijai gauti ir (ar) perdirbimas (organinių medžiagų perdirbimas, įskaitant kompostavimą, metalų ir metalų junginių perdirbimas, kitų neorganinių medžiagų perdirbimas) Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje.

** Gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma ne mažiau kaip 80 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta 6–13 punktuose. Ši užduotis turi būti vykdoma 2017 kalendoriniais metais ir kitais einamaisiais kalendoriniais metais gamintojų ir importuotojų, pakuočių atliekas tvarkančių individualiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEKYBINĖS IR KOKYBINĖS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTYS

 

Eil. Nr.

Metai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo būdas

Užduotis, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais (masės procentai)

1.

2006

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

15

2.

2007

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

20

3.

2008

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

25

4.

2009

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

27

5.

2010

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 44 (bet ne mažiau kaip 30)

6.

2011

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 56 (bet ne mažiau kaip 44)

 

 

 

 

1 užduoties vykdymo variantas (kiekybinė užduotis)

2 užduoties vykdymo variantas

kiekybinė užduotis

kokybinė užduotis

7.

2012–2014

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus

50

40

Eksploatuoti ne mažiau kaip vieną elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą. Būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo einamaisiais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 200 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos

8.

2015–2016

55

45

9.

2017–2018

60

50

10.

2019

65

55

11.

2020

70

60

12.

nuo 2021

75

65

 

 

 

Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užtikrinti ne mažiau kaip vienos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą ir organizuoti tokiose vietose priimtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.


 

Visi rinkoje dalyvaujantys nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo užtikrinti, kad būtų sukurtos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos, atitinkančios šiuos reikalavimus:

 1. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis;

 2. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių;

 3. turi būti sudarytos sąlygos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduoti baterijų ir akumuliatorių įsigijimo ir kitose vartotojams patogiose surinkimo vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankumą:

  3.1. didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Alytus) turi būti įrengta ne mažiau kaip viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta 800 gyventojų;

   3.2. kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose turi būti įrengta ne mažiau kaip viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta 1000 gyventojų;

   3.3. gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 1000 gyventojų, turi būti įrengta bent viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta.

 3 punkte nurodytos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotuvių, elektros ir elektroninės įrangos remonto dirbtuvių, švietimo ar kitų įstaigų, įmonių, organizacijų ir pan. teritorijose ar patalpose.