Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Duomenys apie asbesto turinčius gaminius

 

Duomenys apie asbesto turinčius gaminius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 „Dėl duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo 10 punktu, savivaldybių administracijos teikia  duomenis apie jų teritorijose esantį asbesto turinčių gaminių kiekį.

Apibendrinti savivaldybių duomenys apie asbesto turinčius gaminius 2018m.

Duomenys apie asbesto kiekius savivaldybėse 2020m.