Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas

 

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas

Svarbiausios nuorodos:

 

1. Įmonių, turinčių pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijas, sąrašas

 

2. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (nuo 2019-01-01)

 

3. Atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas (nuo 2017-01-01)

 

4. Informacija apie atliekų tvarkymo specialistų mokymus

 

 

Dokumentų pateikimas

 

Vadovaujantis Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtintų 2003-12-19 įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" 9 p., įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai taisyklių 10 p. nurodytus dokumentus naudodama Aplinkos apsaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS sistema). Taisyklių 10 p. nurodyti dokumentai gali būti teikiami tiesiogiai, per atstumą ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

 

 

2021-01-20

D.U.K