Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro > Paraiškos pildymo instrukcija

 

Paraiškos pildymo instrukcija

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. Paraiškos registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – Registras) pildymui pasirenkamas mygtukas „Sukurti“.

2. Paraiškos dėl pasikeitusių registro objekto duomenų pateikimo Registre pildymui pasirenkamas mygtuko „Sukurti“ variantas „Kurti paraišką pagal registro objektą“, paraiškos tipas „Tikslinanti“.

3. Paraiškos dėl išregistravimo iš Registro pildymui pasirenkamas mygtuko „Sukurti“, paraiškos tipas „Išregistravimo“.

4. Paraiškos dalyje, skirtoje paraiškos duomenims „Subjektas“ įrašomas paspaudus šalia esantį padidinamo stikliuko paveiksliuką. Paraiškos dalyje, skirtoje pateikti bendrus įmonės duomenis, įmonės pavadinimas turi sutapti su Subjekto pavadinimu.

5. Pildant paraiškos dalį Atliekų tvarkymo vietos stulpelyje „Įrenginio/įmonės pavadinimas“ įrašomas įmonės įrenginio, kuriam išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo pavadinimas; stulpelyje „Padalinys“ įrašomas įmonės pavadinimas, „Vietos tipas“, pasirenkamas Buveinės, jei ši atliekų tvarkymo vieta yra įmonės buveinė, Įrenginio, jei šioje atliekų tvarkymo vietoje atliekų tvarkymo veiklai yra išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ar Taršos leidimas, kitais atvejais pasirenkamas „Vietos tipas“ padalinio.

6. Suvedus tam tikrą kiekį informacijos spauskite mygtuką „išsaugoti“, po to toliau veskite duomenis.

7. Suvedę ir išsaugoję visą reikalingą informaciją, nepamirškite pateikti paraiškos. Pateiktos paraiškos būsena „pateikta“.

 

Kilus neaiškumams dėl paraiškos pildymo, rašykite el. paštu: pagalba@gamta.lt