Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai > Atliekų importas į Europos Bendriją

 

Atliekų importas į Europos Bendriją

Reglamento 1013/2006 V Dalis, "Importas į Bendriją iš trečiųjų šalių", 41 - 46 str.

 

Šalinimui skirtų atliekų importas 

 Šalinimui skirtų atliekų importas į Bendriją yra draudžiamas, išskyrus iš:

 šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją,

  • kitų šalių, su kuriomis Bendrija ar pavienės valstybės narės yra sudariusios dvišalius ar daugiašalius susitarimus,
  • kitų teritorijų, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo ir karo metu – negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

 Šalinimui skirtų atliekų importui iš nurodytų šalių taikomi procedūriniai reikalavimai, nurodyti 42 str. (t.y. taikoma leidimo procedūra su nurodytomis adaptacijomis ir papildymais).

 

 Naudojimui skirtų atliekų importas 

 Naudojimui skirtų atliekų importas į Bendriją yra draudžiamas, išskyrus iš:

 šalių, kurioms taikomas EBPO sprendimas*,

  • šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją,
  • kitų šalių, su kuriomis Bendrija ar pavienės valstybės narės yra sudariusios dvišalius ar daugiašalius susitarimus,
  • kitų teritorijų, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo ir karo metu – negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

 Naudojimui skirtų atliekų importui iš šių šalių taikomi procedūriniai reikalavimai, nurodyti 44 – 45 str. (t.y. priklausomai nuo atliekų pavojingumo, taikoma leidimo procedūra arba supaprastinta procedūra pagal 18 str. su adaptacijomis ir papildymais, nurodytais 44 – 45 str.).

 

*EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl atliekų, skirtų naudojimui, tarptautinių vežimų kontrolės. Šalys, kurioms šis sprendimas yra taikomas: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Japonija, Pietų Korėja, Liuksemburgas, Meksika, Nyderlandų Karalystė, Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Didžioji Britanija, JAV.