Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai > Atliekų eksportas iš Europos Bendrijos

 

Atliekų eksportas iš Europos Bendrijos

Reglamento 1013/2006 IV Dalis, "Eksportas iš Bendrijos į trečiąsias šalis", 34 - 40 str.


Šalinimui skirtų atliekų eksportas iš Bendrijos yra draudžiamas, išskyrus eksportą į Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis (Islandija, Norvegija, Šveicarija, Lichtenšteinas). Tokiu atveju taikoma leidimo procedūra (4 – 17 str.).

Naudojimui skirtų atliekų eksportas į šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas* (36 – 37 str.)

Visų pavojingų atliekų eksportas į šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas*, yra draudžiamas (36 str.).

Nepavojingų atliekų eksportas į šias šalis vykdomas laikantis 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1418/2007 nuostatų, t. y. šis reglamentas nustato Reglamento Nr. 1013/2006 III ar IIIA prieduose išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas*, procedūras.  Galimos šios procedūros:

  • eksporto draudimas,
  • leidimo procedūra,
  • kontrolė paskirties šalyje nevykdoma,
  • kontrolės procedūra pagal nacionalinius teisės aktus. 

 

Jei reglamento Nr. 1418/2007 priede nurodyta, kad šalis nedraudžia vežti tam tikrų atliekų ir joms netaiko leidimo procedūros, taikomas reglamento Nr. 1013/2006 18 straipsnis. Jeigu konkrečios šalies įrašuose tam tikros rūšies atliekos ar mišrios atliekos nėra nurodytos, tokiu atveju taikoma leidimo procedūra.

Naudojimui skirtų atliekų eksportas į šalis, kurioms taikomas EBPO sprendimas* (38 str.)

Naudojimui skirtų atliekų eksportui į šalis, kurioms taikomas EBPO sprendimas*, taikomi procedūriniai reikalavimai, nurodyti 38 str. (t.y. priklausomai nuo atliekų rūšies taikoma leidimo procedūra arba supaprastinta procedūra pagal 18 str., su adaptacijomis ir papildymais, nurodytais 38 str. 2, 3 ir 5 dalyse).

 

*EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl atliekų, skirtų naudojimui, tarptautinių vežimų kontrolės. Šalys, kurioms šis sprendimas yra taikomas: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Japonija, Pietų Korėja, Liuksemburgas, Meksika, Nyderlandų Karalystė, Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Didžioji Britanija, JAV.