Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > DĖL PASIKEITUSIŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ FORMŲ

 

DĖL PASIKEITUSIŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ FORMŲ

 

Informuojame, kad 2013-10-26 įsigaliojus Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 359 "Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimas (toliau -Tvarkos aprašas) pasikeitė Tvarkos aprašo prieduose pateiktos Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojų (perdirbėjų), eksportuotojų, surinkėjų, mišrių komunalinių atliekų apdorotojų išrašytos gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų formos:

1. Pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir eksportuotojo išrašyto pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma (Forma Nr. 1);

2. Pakuočių atliekų surinkėjo ar mišrių komunalinių atliekų apdorotojo išrašyto pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma (Forma Nr.2);

3. Apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma (Forma Nr.3);

4. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento forma (Forma Nr.4);

5. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodančio dokumento forma (Forma Nr.5);

6. Alyvos atliekų sutvarkymą įrodančiodokumento forma (Forma Nr. 6);

7. Patvirtinimo apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą forma (Forma Nr.7).