Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Informacija pakuočių gamintojams ir (ar) importuotojams dėl į vidaus rinką išleistų pakuočių ataskaitų už 2011 metus

 

Informacija pakuočių gamintojams ir (ar) importuotojams dėl į vidaus rinką išleistų pakuočių ataskaitų už 2011 metus

Pakuočių gamintojai ir (ar) importuotojai, į vidaus rinką išleidžiantys gaminiais pripildytas pakuotes, nebeprivalo teikti į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų (ĮVRIPAA) Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentams už 2011 m.  

 

Gamintojai ir (ar) importuotojai, į vidaus rinką išleidžiantys tuščias pakuotes,  metinę vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitą už 2011 m. teikia LR aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2011, Nr. 28-1353) VI skyriaus nustatyta tvarka.