Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos

 

Dėl Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos

Aplinkos apsaugos agentūra, vykdydama 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga. Gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“, įgyvendino projektą „Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas ES 2014-2020 m. Sanglaudos fondo lėšomis.

Projektas vykdytas, siekiant Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ įgyvendinimo priemonių plane numatyto tikslo „Efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kontrolę“, įgyvendinant plane iškelto uždavinio „Tobulinti atliekų tvarkymo sistemų efektyvumo ir duomenų patikimumo vertinimą“, įvykdymo priemonę: atlikti atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įkūrimo poreikio analizę.

Parengtą Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studiją galite rasti ČIA.