Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai > Reikalavimai plastiko ir popieriaus atliekų eksportui/importui/tranzitui per Honkongą

 

Reikalavimai plastiko ir popieriaus atliekų eksportui/importui/tranzitui per Honkongą

Siekiant pagerinti dalijimąsi informacija su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis (toliau – KI) bei užtikrinant veiksmingą atliekų importo kontrolę, Honkongo Aplinkos apsaugos departamentas pradeda taikyti šias priemones:


a) reikalauja, kad importuotojai/eksportuotojai, prieš veždami prekes iš eksporto valstybių, pateiktų atliekų vežimo informaciją Honkongo Aplinkos apsaugos departamentui. Tai apima šiuos dokumentus:

  • gabenimo dokumentai, tokie kaip važtaraštis, pakuočių sąrašas;
  • išsami informacija apie plastiko ir popieriaus atliekas (įskaitant nuotraukas);
  • tranzito/importo valstybių išduoti sutikimai/leidimai;
  • informacija apie perdirbimo įrenginius, susijusius su importo valstybėmis ir perdirbimo procesus;
  • su perdirbimo įrenginiais susijusios sutartys.

 

b) dalijasi aukščiau nurodyta informacija, gauta iš atitinkamų importuotojų/eksportuotojų, su eksporto ir importo/tranzito valstybių KI, jei to reikia, kad būtų palengvinti tolesni veiksmai;

 

c) informuoja eksportuojančių valstybių KI apie visus numatomus atliekų vežimus į Honkongą, kurie neatitinka importo kontrolės reikalavimų ir bus sulaikyti bei grąžinti, jei atvyks į Honkongą;

 

d) informuoja atitinkamus importuotojus/eksportuotojus apie visas neigiamas pastabas iš importo/tranzito valstybių KI prieš gabenant, kad jos galėtų atlikti būtinus pakeitimus ir būtų išvengta grąžinimo procedūrų.


Daugiau informacijos, gaires bei nuorodas galite rasti Honkongo Aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje bei susisiekę el. paštu wasteimportandexport@epd.gov.hk.