Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl ataskaitų teikimo termino pratęsimo

 

Dėl ataskaitų teikimo termino pratęsimo

 

2019-03-14 Dėl ataskaitų pateikimo termino atidėjimo

 

 

Gamintojų ir importuotojų organizacija naudodamasi GPAIS kasmet rengia ir licencijas išduodančiai institucijai iki kovo 15 d. pateikia metinę ataskaitą apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Vadovaujantis, Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 "Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" 48 punkto nuostatomis, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms pratęsiamas atitinkamų teisės aktuose nurodytų ataskaitų pateikimo terminas vienam mėnesiui - iki 2019 m. balandžio 15 d., kol bus sudaryta galimybė pateikti duomenis naudojantis GPAIS.

 

Gamintojų ir importuotojų organizacija naudodamasi GPAIS kasmet rengia ir licencijas išduodančiai institucijai iki kovo 15 d. pateikia metinę ataskaitą apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Vadovaujantis, Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 "Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" 48 punkto nuostatomis, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms pratęsiamas atitinkamų teisės aktuose nurodytų ataskaitų pateikimo terminas vienam mėnesiui - iki 2019 m. balandžio 15 d., kol bus sudaryta galimybė pateikti duomenis naudojantis GPAIS.