Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR)

 

Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR)

Atliekų tvarkytojų valstybės registro klausimais konsultuoja:

 

Atliekų prevencijos skyriaus vedėja - Danguolė Kazlauskienė, tel. +370 616 97836

 

Rūta Ramonaitė, tel. 8 687 08260 - Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Tauragės regionai.

 

Rasa Skeirienė, tel.  8 665 26564 - Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Utenos, Vilniaus regionai.

 

Viešus ATVR duomenis rasite internetinėje svetainėje adresu: https://atvr.am.lt

 

Norėdami rasti įmones pagal tvarkomas atliekas reikia ATVR internetinėje svetainėje naudotis išplėstine paieška. Paspaudus mygtuką „Išplėstinė paieška“ atsidariusiame lange galima vykdyti paiešką pagal įvairius kriterijus – pagal atliekos kodą (pvz.: 16 01 04, 16 01 06, 20 01 35 ir t.t.), pagal atliekos pavadinimą (pvz. eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga ir kt.). Norėdami sukonkretinti paiešką, galite pasirinkti regioną (pvz. Kauno r., Alytaus r. ir t.t.) tuomet bus suformuoti duomenys apie atitinkamame regione pasirinktas atliekas tvarkančias įmones. Atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus paiešką pagal kriterijų atliekos pavadinimas, galima įvesti dalį atliekos pavadinimo. Atliekų pavadinimai atitinka Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje nurodytus pavadinimus https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/asr .

 

Atliekų tvarkytojai ATVR registruojami Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 "Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo, Registro veiklos pradžios nustatymo" ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86 "Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka.

 

Paraišką registruotis ATVR ar pasikeitusių registro duomenų pateikimui ATVR, reikia teikti naudojantis ATVR internete svetaine:  https://atvr.am.lt. Atliekų tvarkytojai, naudodamiesi ATVR internetine svetaine, prie ATVR jungiasi "Per elektroninius valdžios vartus" pasirinkdami prisijungimo tipą: Juridinis asmuo (kai jungiasi juridinio asmens atstovas), Fizinis asmuo (kai jungiasi atliekų tvarkymo veiklą vykdantis fizinis asmuo). Pasirinkus banką ir prisijungus prie įmonės internetinės bankininkystės sistemos bei pasirinkus el. paslaugas,  prisijungiama prie Atliekų tvarkytojų valstybės registro.

 

Paraiškų registruotis ATVR ar paraiškų, kuriose teikiama informacija apie pasikeitusius registro objekto duomenis pildymui, siūloma naudotis PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA ir vaizdine pagalba.

 

Vaizdinę pagalbą, kaip teikti pirminę paraišką, galite pasižiūrėti spustelėjus čia ir paraiškos pildymas ATVR objekto pagrindu  čia.

 

Atliekų tvarkytojai, kurių duomenys į ATVR buvo perkelti iš Atliekas tvarkančių įmonių registro, teikdami paraiškas dėl pasikeitusių registro objekto duomenų pateikimo, turėtų patikrinti, ar duomenys apie įmonės tvarkymo vietas, tvarkomas atliekas ir atliekų tvarkymo veiklas yra teisingi, jei reikia, juos koreguoti bei užpildyti tuščius langelius atitinkamais duomenimis. Duomenų pildymui siūloma naudotis PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA.

 

 

Dažnai užduodami klausimai

 

.