Pirmasis puslapis > Teminė informacija > D.U.K. > Atliekų tvarkytojų valstybės registras, D.U.K.

 

Atliekų tvarkytojų valstybės registras, D.U.K.

Viešoje paieškoje

 

1. Kaip rasti įmonės duomenis ir informaciją ATVR?

2. ATVR Registro objekto duomenyse galima matyti visas įmonės atliekų tvarkymo vietas, tiek išregistruotas, tiek ir šiuo metu registruotas (aktualias). Ar galima padaryti taip, kad būtų matomos tik aktualios atliekų tvarkymo vietos?

3. Ką daryti, jei paspaudus įmonės ATVR kodo nuorodą, atsidariusiame lange matau tik bendrus įmonės duomenis, bet nematau nei tvarkymo vietų, nei atliekų sąrašo arba matau bendrus duomenis ir tvarkymo vietas, bet nematau atliekų sąrašo?

4. Ar galima paieškoje rasti įmones pagal tvarkomas atliekas?

5. ATVR Registro objekto duomenyse nurodyta atliekų tvarkymo vieta, bet nematau nei vienos tvarkomos atliekos?

6. Ką reiškia įrašas paslėpti stulpeliai?

 

Teikiant paraišką

 

7. Kas turi registruotis ATVR?

8. Kaip prisijungti prie ATVR?

9. Kaip prisijungti prie ATVR, jei pasirenkant prisijungimo tipą „Juridinis asmuo“ atsidariusiame lange nėra įmonės banko nuorodos?

10. Ar reikia registruotis ATVR, jei atliekų tvarkytojas buvo registruotas ATĮR?

11. Ką daryti, jei įmonės duomenys ATVR yra neteisingi, pvz., neatitinka atliekų tvarkytojo Registro objekto šiuo metu vykdomos atliekų tvarkymo veiklos, neteisingai nurodytas tvarkymo vietos adresas, pasenę kontaktiniai duomenys?

12. Ką daryti, jei ATVR Registro objektas nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos?

13. Kaip papildyti ATVR Registro objekto atliekų sąrašą nauja atlieka, atliekų tvarkymo vietų sąrašą nauja atliekų tvarkymo vieta?

14. Kokia informacija turi būti įrašyta stulpelyje „Padalinys“, suvedant informaciją apie atliekų tvarkymo vietą?

15. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes neaktyvus mygtukas „Pateikti“?

16. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes sistema neleidžia pateikti paraiškos (meta klaidą)?

17. Ar galima išsaugoti paraiškoje suvestus duomenis, jei paraiška nebus pateikta, o aš atsijungsiu nuo ATVR?

18. Ar galima rengiamoje paraiškoje nurodytas atliekas perkelti į Excel dokumentą?

19. Paraiškoje suvedžiau daug atliekų, bet matau tik kelias eilutes. Kaip galėčiau peržiūrėti, ar suvedžiau visas reikalingas atliekas?

20. Neaktyvus atliekų zonoje mygtukas „Sukurti“, negaliu suvesti atliekų.

21. Ne visada suprantu, ar sistema išsaugojo mano suvestus duomenis apie tvarkomą atlieką?

22. Kaip prie paraiškos prisegti dokumentą?

 

1. Kaip rasti įmonės duomenis ir informaciją ATVR?

Įmonės duomenis, esančius ATVR, rasite interneto svetainėje atvr.am.lt paspaudę nuorodą „Paieška“ ir atsidariusiame lange įrašę įmonės pavadinimą (dalį pavadinimo) ar kodą bei paspaudę nuorodą „Ieškoti“. Atsidariusiame lange bus nurodytos pasirinktos įmonės tvarkymo vietos. Paspaudę ATVR kodo nuorodą, atsidarys langas, kuriame rasite ATVR registruotos įmonės – Registro objekto – duomenis ir informaciją. Grįžti

 

2. ATVR Registro objekto duomenyse galima matyti visas įmonės atliekų tvarkymo vietas, tiek išregistruotas, tiek ir šiuo metu registruotas (aktualias). Ar galima padaryti taip, kad būtų matomos tik aktualios atliekų tvarkymo vietos?

Taip, galima.

Paspaudę įmonės ATVR kodo nuorodą, atsidariusiame lange:

-          spauskite Tvarkymo vietos filtro mygtuką „Atrinkti pagal pavyzdį“;

-          pasirinkite virš stulpelio „Išregistruota“ esantį „Ne“;

-          paspauskite klaviatūros mygtuką „Enter“.

Atsidariusiame lange matysite aktualių ATVR Registro objekto tvarkymo vietų duomenis.

Grįžti

 

 

3. Ką daryti, jei paspaudus įmonės ATVR kodo nuorodą, atsidariusiame lange matau tik bendrus įmonės duomenis, bet nematau nei tvarkymo vietų, nei atliekų sąrašo arba matau bendrus duomenis ir tvarkymo vietas, bet nematau atliekų sąrašo?

Jei atsidariusiame lange nesimato tvarkymo vietų ir atliekų arba matosi bendri duomenys ir tvarkymo vietos, bet nesimato atliekų, reikia ekrane rasti pagalbines linijas, kurios skiria bendrųjų duomenų zoną nuo tvarkymo vietų ir atliekų zonų (horizontalioji) ir tvarkomų atliekų zoną nuo atliekų zonos (vertikalioji) ir kompiuterio „pelytės“ pagalba, stumdant šias linijas aukštyn/žemyn arba į šonus, galima atsidaryti/pasididinti ekrane Jums reikalingas zonas.

Grįžti

 

4. Ar galima paieškoje rasti įmones pagal tvarkomas atliekas?

Taip, galima.

Reikia naudotis išplėstine paieška. Paspaudus mygtuką „Išplėstinė paieška“ atsidariusiame lange galima vykdyti ATVR Registro objektų paiešką pagal įvairius kriterijus. Atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus kriterijų atliekos pavadinimas, galima įvesti dalį atliekos pavadinimo. Atliekų pavadinimai atitinka Atliekų sąraše nurodytus atliekų pavadinimus (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyrius)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/SLHTIABxXj)

Grįžti

 

 

5. ATVR Registro objekto duomenyse nurodyta atliekų tvarkymo vieta, bet nematau nei vienos tvarkomos atliekos?

Patikrinkite, ar nėra įjungtas filtravimo režimas. Paspauskite filtro mygtuką „Atrinkti pagal pavyzdį“ ir atsidariusioje eilutėje pažiūrėkite, ar nėra yra įrašyti filtravimo kriterijai. Galbūt, filtro eilutėje nurodyta atliekos, kurios įmonė netvarko, kodas arba tvarkymo veiklos, kurios įmonė nevykdo, kodas

Grįžti

 

6. Ką reiškia įrašas paslėpti stulpeliai?

Informacija apie registro objekto tvarkymo vietas ir tvarkomas atliekas surašyta į eilučių atitinkamus stulpelius. Jei Jums reikalinga informacija, nurodyta visuose stulpeliuose, spauskite mygtuką „Rodyti“ ir pasirinkite „Stulpeliai“ ir „Rodyti visus stulpelius“. Tokiu pat būdu galite atsirinkti, kad sistema Jums rodytų tik tuos stulpelius, kuriuose nurodyta Jums aktuali informacija, taip pat galite keisti rodomų stulpelių eiliškumą.

Grįžti

 

7. Kas turi registruotis ATVR?

ATVR turi registruotis atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus.

Grįžti

 

8. Kaip prisijungti prie ATVR?

Atliekų tvarkytojai, naudodamiesi ATVR internetine svetaine, prie ATVR jungiasi „Per elektroninius valdžios vartus“ pasirinkdami prisijungimo tipą: Juridinis asmuo (kai jungiasi juridinio asmens atstovas), Fizinis asmuo (kai jungiasi atliekų tvarkymo veiklą vykdantis fizinis asmuo). Pasirinkus banką ir prisijungus prie įmonės internetinės bankininkystės sistemos bei pasirinkus el. paslaugas, prisijungiama prie ATVR (Internetinės bankininkystės sistema identifikuoja įmonę, kuri teikia paraišką ATVR)

Grįžti

 

9. Kaip prisijungti prie ATVR, jei pasirenkant prisijungimo tipą „Juridinis asmuo“ atsidariusiame lange nėra įmonės banko nuorodos?

Jei pasirenkant prisijungimo tipą „Juridinis asmuo“ atsidariusiame lange nėra įmonės banko nuorodos, tuomet reikia rinktis prisijungimo tipą „Fizinis asmuo“:

-                 jei pasirenkant „Fizinis asmuo“, atsidariusiame lange randate banko, su kuriuo įmonė yra sudariusi internetinės bankininkystės sutartį, nuorodą, tai spaudžiate šią nuorodą ir prisijungus prie įmonės bankininkystės sistemos bei pasirinkus el. paslaugas, prisijungiama prie ATVR. Prisijungus prie ATVR, ekrano dešinėje pusėje nurodytas asmuo, kuris prisijungė prie ATVR. Kadangi įmonė – juridinis asmuo – prisijungė prie ATVR kaip fizinis asmuo, tai paraišką rengti ir teikti bus galima tik iš naujo prisijungus prie ATVR. Atsijungus nuo ATVR, apie tai, kad įmonė negali kaip juridinis asmuo prisijungti prie ATVR, reikia informuoti Aplinkos apsaugos agentūros ATVR administratorių el. paštu adresu daiva.kisielene@aaa.am.lt prie laiško prisegant skenuotą laisvos formos įmonės vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą raštą, nurodant asmens, kurio vardu per įmonės internetinės bankininkystės sistemą buvo prisijungta prie ATVR, vardą, pavardę ir asmens kodą. Įmonės nurodytu elektroninio pašto adresu bus atsiųsta informacija, kada galėsite jungtis prie ATVR. Gavę šią informaciją, junkitės prie ATVR, naudodamiesi ATVR internetine svetaine, per „Per elektroninius valdžios vartus“ pasirinkdami prisijungimo tipą: Fizinis asmuo. Pasirinkę banką, prisijunkite prie įmonės bankininkystės sistemos, pasirinkite, kad atstovaujate įmonę (turi atsidaryti langas, kuriame bus įrašytas įmonės pavadinimas) ir prisijungsite prie ATVR. Patikrinti, ar ATVR identifikavo, kad prisijungė įmonė, o ne fizinis asmuo, galite meniu skiltyje paspaudę „Registro objektai“, atsidariusiame lange matysite savo įmonės duomenis ATVR arba, jei įmonė dar nėra Registro objektas, meniu skiltyje pasirinkus „Paraiškos“, atsidariusiame lange paspaudus mygtuką „Sukurti“, laukelio „Subjektas“ paieškoje matysite savo įmonės pavadinimą

-                 jei pasirenkant „Fizinis asmuo“, atsidariusiame lange nerandate banko, su kuriuo įmonė yra sudariusi internetinės bankininkystės sutartį, tai turite kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl naudotojo vardo suteikimo ATVR, pateikdami dokumentus, nurodytus Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių10 punkte

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd544c80d17711e583a295d9366c7ab3)

Grįžti

 

10. Ar reikia registruotis ATVR, jei atliekų tvarkytojas buvo registruotas ATĮR?

Atliekas tvarkančių įmonių registras (ATĮR) panaikintas. Atliekų tvarkytojams, kurie buvo įregistruoti ATĮR, registruotis ATVR nereikia, nes jų duomenys ir informacija iš ATĮR perkelti į ATVR, jiems yra suteiktas ATVR identifikavimo kodas (toliau – ATVR kodas).

Atkreipiame dėmesį, kad ATVR kodas suteiktas įmonei, registruotai juridinių asmenų registre, o įmonės visi atliekų tvarkymo padaliniai, filialai, neturintys atskiro kodo juridinių asmenų registre, taip pat įmonės buveinė, jei joje vykdoma atliekų tvarkymo veikla, nurodoma kaip ATVR Registro objekto tvarkymo vietos

Grįžti

 

11. Ką daryti, jei įmonės duomenys ATVR yra neteisingi, pvz., neatitinka atliekų tvarkytojo Registro objekto šiuo metu vykdomos atliekų tvarkymo veiklos, neteisingai nurodytas tvarkymo vietos adresas, pasenę kontaktiniai duomenys?

Jei Registro objekto duomenys ir informacija yra neteisingi, nedelsiant turi būti teikiama Tikslinanti paraiška Aplinkos apsaugos agentūrai. Tikslinanti paraiška teikiama prisijungus prie ATVR. Prisijungus prie ATVR ir paspaudus nuorodą „Paraiškos“, atsidaro langas, kuriame rodomos Jūsų įmonės teiktos paraiškos. Jei įmonė paraiškos į ATVR nėra teikusi, tai rodomas įrašas „Nėra duomenų“. Šiame puslapyje rengiamos paraiškos, jas parengus ir išsaugojus, reikia pateikti. Tikslinančią paraišką privaloma rengti pagal „pagal Registro objektą“, t. y. spaudžiamas mygtuko „Sukurti“ dešinėje pusėje esantis trikampis (atsidaro paraiškos kūrimo pasirinkimo langas), pasirenkama „pagal Registro objektą“. Atsidariusiame rengiamos paraiškos lange rasite savo įmonės duomenis ir informaciją esančią ATVR, kurioje galėsite patikslinti įmonės duomenis. Koreguojant duomenis, nepamirškite jų „Išsaugoti“, spauskite šį mygtuką po kiekvieno duomenų patikslinimo. Kai visi reikalingi duomenys ir informacija bus patikslinti, dar kartą spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir po to „Pateikti“. Registro objekto paraiškoje pateikti duomenys atsinaujina, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojui patvirtinus pateiktą paraišką.

Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje gamta.lt → Atliekos → Atliekų tvarkytojų valstybės registras rasite vaizdo medžiagą ir Paraiškos pildymo instrukciją, o ATVR informacinės sistemos internetiniame puslapyje pateiktas Naudotojo vadovas padės lengviau naudotis Atliekų tvarkytojų valstybės registro informacine sistema.

Grįžti

 

12. Ką daryti, jei ATVR Registro objektas nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos?

Jei ATVR Registro objektas nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos, jis privalo teikti „Išregistravimo paraišką“ Aplinkos apsaugos agentūrai. Išregistravimo paraiška teikiama prisijungus prie ATVR. Prisijungus prie ATVR ir paspaudus nuorodą „Paraiškos“, atsidaro langas, kuriame rodomos Jūsų įmonės teiktos paraiškos. Jei įmonė paraiškos į ATVR nėra teikusi, tai rodomas įrašas „Nėra duomenų“. Išregistravimo paraišką privaloma rengti pagal „pagal Registro objektą“, t. y. spaudžiamas mygtuko „Sukurti“ dešinėje pusėje esantis trikampis (atsidaro paraiškos kūrimo pasirinkimo langas), pasirenkama „pagal Registro objektą“. Atsidariusiame rengiamos paraiškos lange rasite savo įmonės duomenis ir informaciją esančią ATVR, paraiškos viršutinėje dalyje pažymėjus, kad tai „Išregistravimo paraiška“, spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir po to „Pateikti“. Registro objektas bus išregistruotas iš ATVR, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojui patvirtinus pateiktą Išregistravimo paraišką

Grįžti

 

13. Kaip papildyti ATVR Registro objekto atliekų sąrašą nauja atlieka, atliekų tvarkymo vietų sąrašą nauja atliekų tvarkymo vieta?

Atliekų sąrašas, atliekų tvarkymo vietų sąrašas ATVR papildomi teikiant Tikslinančią paraišką Aplinkos apsaugos agentūrai. Tikslinanti paraiška teikiama prisijungus prie ATVR. Prisijungus prie ATVR ir paspaudus nuorodą „Paraiškos“. Tikslinančią paraišką privaloma rengti pagal „pagal Registro objektą“, t. y. spaudžiamas mygtuko „Sukurti“ dešinėje pusėje esantis trikampis (atsidaro paraiškos kūrimo pasirinkimo langas), pasirenkama „pagal Registro objektą“. Atsidariusiame rengiamos paraiškos lange rasite savo įmonės duomenis ir informaciją esančią ATVR.

Jei norite papildyti tvarkomų atliekų sąrašą nauja atlieka, reikia pažymėti tvarkymo vietą, kurioje ta atlieka tvarkoma, tada atliekų zonoje spaudžiamas mygtukas „Sukurti“, atsidariusiame lange įrašomas atliekos kodas, atliekos tvarkymo veiklos kodas ir kita reikalinga informacija, ir spaudžiama „Gerai“. Kad suvesta informacija būtų išsaugota, reikia spausti mygtuką „Išsaugoti“.

Jei norite papildyti tvarkymo vietų sąrašą, reikia spausti mygtuką „Sukurti“ tvarkymo vietų zonoje. Atsidariusiame lange suvedama visa reikalinga informacija, ir spaudžiama „Gerai“. Kad suvesta informacija būtų išsaugota, reikia suvesti bent vienos šioje tvarkymo vietoje tvarkomos atliekos duomenis ir spausti mygtuką „Išsaugoti“

Grįžti

 

14. Kokia informacija turi būti įrašyta stulpelyje „Padalinys“, suvedant informaciją apie atliekų tvarkymo vietą?

Įrašomas įmonės pavadinimas.

Grįžti

 

15. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes neaktyvus mygtukas „Pateikti“?

Išsaugojus paraiškos duomenis mygtukas „Pateikti“ turėtų tapti akyvus. Jei taip nėra, reikia:

-                 pabandyti paraišką išsaugoti, ją uždarant, t. y. spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti ir grįžti“. Jei sistema informuoja, kad yra neišsaugotų duomenų ir klausia, ar juos išsaugoti, spaudžiame taip. Paraiška turėtų užsidaryti ir atsidariusiame lange matysite informaciją apie paraišką, kurios būsena „Rengiama“. Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ atsidaro paraiška su išsaugotais duomenimis, kurie buvo įrašyti prieš uždarant paraišką. Dar kartą paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, mygtukas „Pateikti“ turėtų pasidaryti aktyvus.

-                 jei sistema neleidžia uždaryti paraiškos, išsaugant pakeistus duomenis, tai paraišką uždaryti galėsite spausdami ekrano dešiniame krašte esantį kryžiuką „Uždaryti“. Paspaudę meniu esantį mygtuką „Paraiškos“ atsidariusiame lange nebus informacijos apie rengiamą paraišką, jei sistemai nepavyko išsaugoti Jūsų įvestų duomenų arba matysite informaciją apie rengiamą paraišką, tačiau paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ atsidariusioje paraiškoje bus ne visi Jūsų suvesti duomenys. Sutikrinus, kurie suvesti duomenys buvo išsaugoti, galite tęsti paraiškos pildymą, nepamiršdami po kiekvieno duomenų įrašymo spausti mygtuką „Išsaugoti“

Grįžti

 

16. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes sistema neleidžia pateikti paraiškos (meta klaidą)?

Patikrinkite informaciją, kur nurodomas įmonės pavadinimas – laukelyje „Subjektas“ ir žemiau esančiame laukelyje „Pavadinimas“. Įrašai turi būti visiškai vienodi. Įrašą laukelyje „Subjektas“ pasirinkite naudodami paieškos mygtuką, tada kopijuokite įrašą iš laukelio „Subjektas“ ir įklijuokite jį laukelyje „Pavadinimas“. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir norėdami pateikti paraišką – mygtuką „Pateikti“

Grįžti

 

17. Ar galima išsaugoti paraiškoje suvestus duomenis, jei paraiška nebus pateikta, o aš atsijungsiu nuo ATVR?

Paraiškos duomenys bus išsaugoti, jei juos suvedus, bus paspaustas mygtukas „Išsaugoti“ arba „Išsaugoti ir grįžti“. Dar kartą prisijungus prie ATVR, meniu pasirinkus „Paraiškos“, atsidariusiame lange matysite informaciją apie rengiamą paraišką, o paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, atsidarys Jūsų rengta paraiška, kurią toliau galėsite pildyti ir pateikti.

Grįžti

 

18. Ar galima rengiamoje paraiškoje nurodytas atliekas perkelti į Excel dokumentą?

Taip, galima.

Spaudžiamas paraiškos Atliekų zonoje esantis mygtukas „Veiksmai“, pasirenkama eksportuoti ir atsidariusiame lange iš kairės pusės į dešinę perkeliami į Excel dokumentą norimi perkelti duomenys, spaudžiamas mygtukas „Eksportuoti“

Grįžti

 

19. Paraiškoje suvedžiau daug atliekų, bet matau tik kelias eilutes. Kaip galėčiau peržiūrėti, ar suvedžiau visas reikalingas atliekas?

Norint matyti visas paraiškoje suvestas atliekas, reikia padidinti atliekų zoną paraiškos lange. Tai yra padaroma naudojant pagalbines linijas – horizontaliąją, atskiriančią bendrųjų įmonės duomenų zoną nuo tvarkymo vietų ir atliekų zonos, ir vertikaliąją, atskiriančią tvarkymo vietų zoną nuo atliekų zonos. Tempiant linijas aukštyn/žemyn ir dešinėn/kairėn galima pasididinti reikalingos zonos dydį. Padidinus atliekų zonos dydį, naudodami ekrano dešinėje pusėje esančią slinktį, galėsite atliekų zonoje peržiūrėti visas suvestas atliekas

Grįžti

 

20. Neaktyvus atliekų zonoje mygtukas „Sukurti“, negaliu suvesti atliekų

Norint į ATVR įvesti naują tvarkomą atlieką, reikia atliekų zonoje spausti mygtuką „Sukurti“.  Šis mygtukas bus aktyvus tuomet, kai bus suvesti tvarkymo vietos duomenys. Suvedus tvarkymo vietos duomenis, atliekų zonoje spaudžiamas mygtukas „Sukurti“ ir atsidariusiame lange suvedami atliekos kodas, atliekų tvarkymo veiklos kodas ir kita reikalinga informacija. Tik įrašius bent vieną atlieką leidžiama išsaugoti suvestus atliekų tvarkymo vietos duomenis, tuo pačiu išsaugojami ir suvesti atliekos duomenys

Grįžti

 

21. Ne visada suprantu, ar sistema išsaugojo mano suvestus duomenis apie tvarkomą atlieką?

Sukūrus sistemoje naują tvarkomą atlieką, jos duomenys matomi atliekų zonoje atsiradusioje naujoje eilutėje. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ sistema šiai eilutei suteikia eilės numerį. Jei eilutei numeris nesuteikiamas, vadinasi sistema duomenų neišsaugojo. Reikia sistemą perkrauti, jei tai nepavyksta, uždaryti paraiškos langą, neišsaugant duomenų ir iš naujo atsidarius rengiamą paraišką kurti tvarkomą atlieką iš naujo.

Grįžti

 

22. Kaip prie paraiškos prisegti dokumentą?

Skenuotas dokumentas prie rengiamos paraiškos prisegamas taip: rengiamos paraiškos puslapyje atverčiamas lapas „Paraiškos bylos“, atsivėrusiame lange spaudžiamas mygtukas „Sukurti“. Atsidariusiame laukelyje spaudžiamas mygtukas „Atnaujinti“, naujame atsidariusiame lauke spaudžiamas mygtukas „Parinkti“, pasirinkus ir prisegus norimą dokumentą, spaudžiamas mygtukas „Gerai“, pasirenkamas dokumento tipas „Papildomas dokumentas“ ir vėl spaudžiamas mygtukas „Gerai

Grįžti