Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Informacija dėl ATVR

 

Informacija dėl ATVR

Informuojame, kad vietoj Atliekas tvarkančių įmonių registro (ATĮR) buvo įsteigtas Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR), kuriame registruojamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 61 str. 1 d. nurodytos atliekų tvarkymo veiklą vykdančios įmonės. ATĮR informacinėje sistemoje įrašytų įmonių duomenys buvo automatiškai perkelti į ATVR sistemą.

Šiuo metu Aplinkos ministerija įgyvendina  beveik 2,5 mln. eurų vertės 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamą projektą „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“, kurį įgyvendinus bus sukurta ir įdiegta Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) ir kuri bus įsisieta su ATVR. Atsižvelgiant į tai ir siekiant, jog atliekų tvarkytojų informacija ir duomenys, siunčiami į GPAIS, būtų teisingi, prašome pasitikrinti, ar Jūsų įmonės duomenys ir informacija ATVR yra teisingi.

Tuo tikslu interneto svetainėje http://atvr.am.lt reikia prisijungti prie ATVR sistemos per elektroninius valdžios vartus, peržiūrėti įmonės duomenis ir informaciją ir pateikti tikslinančią paraišką. Tikslinanti paraiška teikiama, ekrano kairėje pusėje paspaudus mygtuką „Paraiškos“, tuomet dešinėje ekrano pusėje atsidariusio lango lentelėje spaudžiamas mygtuko „Sukurti“ dešinėje pusėje esantis trikampis ir pasirenkama „kurti paraišką pagal registro objektą“. Jei visi įmonės duomenys (kontaktai, padalinių adresai, juose tvarkomų atliekų kodai, tvarkymo veiklų kodai ir t.t.) buvo perkelti teisingai, spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“ ir po to „Pateikti“. Jei ne visi įmonės duomenys ir informacija teisingi, pasirinkus „kurti paraišką pagal registro objektą“, atsidariusiame lange esančią informaciją ir duomenis reikia koreguoti. Ištaisius/papildžius (po kiekvieno pakeitimo spauskite mygtuką „Išsaugoti“) paraiškos duomenis, dar kartą spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir po to „Pateikti“.

Primename, kad atliekų surinkimo veiklą vykdantys atliekų tvarkytojai, kurie turi galiojančias sutartis, sudarytas su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl komunalinių atliekų surinkimo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, privalo ATVR pateikti šiuos duomenis: savivaldybės, su kuria sudaryta sutartis, pavadinimą, sutarties įsigaliojimo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties pabaigos datą, atliekų kodus, numatytus sutartyje.

Aplinkos apsaugos agentūros internetinės svetainės gamta.lt rubrikoje Atliekos (Atliekų tvarkytojai → Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR) pateikti Paraiškos pildymo instrukcija bei atsakymai į dažnai užduodamus klausimus, ATVR informacinės sistemos internetiniame puslapyje pateiktas Naudotojo vadovas, padės lengviau naudotis Atliekų tvarkytojų valstybės registro informacine sistema.

 

Esant techniniams nesklandumams, dėl techninių ar kitų klausimų, prašome kreiptis el. paštu pagalba @ aaa.am.lt arba atvr @ aaa.am.lt

 

Primename, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės įpareigoja atliekas tvarkančias įmones, pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro objekto duomenims ir informacijai, per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo atnaujinti registraciją registre.