Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Laikinasis Gamintojų ir importuotojų sąvadas (Sutrikus GPAIS veiklai)

 

Laikinasis Gamintojų ir importuotojų sąvadas (Sutrikus GPAIS veiklai)

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo nuostatomis (Tvarka): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/LpfKfVBVra,

Sutrikus GPAIS veiklai ir dėl to gamintojams ir importuotojams, pakuočių gamintojams, užsienio valstybių asmenims, Lietuvos Respublikoje registruotiems užsienio valstybės asmenų įgaliotiesiems atstovams, atsakingiems už Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje (toliau kartu – Sąvado subjektai), negalint registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS, Agentūros tinklapyje skelbiamas sąrašas Subjektų, tuo metu pateikusių prašymus registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – laikinasis Sąvado subjektų sąrašas.

 

Gamintojams ir importuotojams, sutrikus GPAIS veiklai negalintiems užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS ir norintiems registruotis laikinajame Gamintojų ir importuotojų sąvade, prašome pildyti prašymo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade formą, kurią rasite čia  FORMA, ir prašymą pateikti mums elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt

 

 

Laikinasis Sąvado Subjektų sąrašas (atnaujinta 2021-08-12):

 

Spauskite čia

 

 

 

Pradėjus veikti GPAIS, į laikiną Sąvado subjektų sąrašą įrašyti Sąvado subjektai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sistemos veikimo pradžios privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade naudodamiesi GPAIS.

 

Pradėjus veikti GPAIS, Aplinkos apsaugos agentūra sutikrina, ar visi laikinajame Sąvado subjektų sąraše nurodyti Sąvado subjektai užsiregistravo Gamintojų ir importuotojų sąvade naudodamiesi GPAIS, ir iš savo interneto svetainės pašalina laikinąjį Sąvado subjektų sąrašą.