Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai > Tarpvalstybinių atliekų vežimų modulis GPAIS

 

Tarpvalstybinių atliekų vežimų modulis GPAIS

Informuojame, kad nuo 2018m.  rugpjūčio 1 d. dokumentų teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai (Agentūrai) dėl: garantijos ar lygiaverčio draudimo sumos derinimo, dokumentų (informacijos) prie pranešimo dokumentų, judėjimo dokumentų, informacijos, lydinčios vežimą (supaprastinta tvarka) teikimas yra vykdomas per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemos  (GPAIS) tarpvalstybinių  atliekų vežimų (TAV) modulį (www.gpais.eu).

Atkreipiame dėmesį, kad

pasirašytus dokumentų komplektus, skirtus kitų šalių  kompetentingoms institucijoms (įskaitant garantijos ar lygiaverčio draudimo originalą) , pateikti Agentūrai reikia tik tada, kai visi dokumentai bus suderinti per GPAIS TAV modulį ir pranešimo būsena sistemoje bus "Priimtas". Agentūrai pateikti pasirašyti dokumentai ir informacija, skirti kitų šalių kompetentingoms institucijoms turi būti tie patys, kurie buvo teikti ir suderinti per GPAIS TAV modulį. Šių dokumentų ir informacijos Agentūra  antrą kartą nevertins, ji juos pateiks, kaip reikalauja Reglamentas 1013/2006 kitų šalių kompetentingoms institucijoms (pateikimo terminus ir kitą informaciją, susijusią su leidimo išdavimo procedūra, įmonės galės matyti savo TAV modulio paskyroje). Už Agentūrai pateiktų dokumentų ir informacijos, kurie turi būti pateikti kitų šalių  kompetentingoms institucijoms, teisingumą atsako pranešėjas. 

 

GPAIS TAV vartotojo vadovą rasite: Vartotojo vadovas